Myror i huvudet

Robert Pallbo © 1999

Manuskript

Robert Pallbo » Academic » Papers » Myror i huvudet

Abstract
En populärvetenskaplig artikel om kollektiv intelligens.
Full paper
Full paper in pdf format.

Copyright © 1995-2005, Robert Pallbo